Mới đây, Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết về mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng với tốc độ phát triển bền vững, khai thác có hiệu quả các điểm du lịch hiện có, đồng thời tạo thêm một số điểm du lịch mới, hấp dẫn, huyện Đam Rông đang tập trung phát triển du lịch theo 3 cụm không gian. Để biết thêm chi tiết về kế hoạch và tình hình triển khai đang ra sao và chúng mang lại giá trị gì cho các nhà bất động sản trong tương lai. Mời bạn xem cùng xem ngay qua bài viết dưới đây,

3 cụm không gian tiềm năng phát triển du lịch xanh tại Đam Rông

3 cụm xã Đạ M’rông, Đạ Tông và Đạ Long của huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng đang được coi là 3 cụm không gian thích hợp để hình thành các điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và khai thác các giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch (cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát). Và các khu vực các xã dọc tuyến Quốc lộ 27 hình thành các điểm dừng chân, các điểm du lịch canh nông và du lịch mạo hiểm, khám phá trên cơ sở khai thác các lợi thế về địa hình, cảnh quan thiên nhiên sẵn có. 

Hiện tại, dọc tỉnh lộ 722, 724 xây dựng các sản phẩm du lịch trở thành điểm trung chuyển kết nối Đà Lạt – Đam Rông và các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù.

Là một trong những nội dung trọng tâm Nghị quyết số 18 do Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận vừa ký ban hành ngày 25/7/2022 (Nghị quyết số 18), tiếp nối các thành công của Nghị quyết số 07 và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn sắp tới về phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước Nghị quyết số 18, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 07, ngày 16/11/2016 về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, ngành Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch và Nhân dân địa phương về vai trò, vị trí ngành Du lịch được nâng lên; ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch ngày càng tốt hơn. 

>>> Xem thêm: Đam Rông – định hướng phát triển 4 vùng sản xuất hữu cơ

Các công tác chuẩn bị cho sự phát triển huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Quản lý, bảo đảm môi trường tự nhiên

Nằm trong những công tác chuẩn bị cho sự phát triển chung của huyện, công tác quản lý, bảo đảm môi trường tự nhiên – xã hội trong hoạt động du lịch ngày càng thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; sự gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực với du lịch ngày càng rõ nét. 

Các doanh nghiệp du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phục vụ du khách ngày càng có ý thức hơn về đạo đức kinh doanh, văn minh thương mại, phong cách giao tiếp, ứng xử, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững. 

Nhiều sản phẩm và loại hình du lịch mới được đưa vào khai thác, kinh doanh thu hút ngày càng đông du khách như: Du lịch canh nông, du lịch thể thao mạo hiểm,… 

Đánh giá tỷ trọng phát triển ngành du lịch của huyện

Theo báo cáo từ địa phương: tỷ trọng ngành Du lịch – dịch vụ trong GRDP toàn tỉnh đến cuối năm 2021 đạt 38,8%. Giai đoạn 2016-2020, tổng thu từ khách du lịch là 52.164 tỷ đồng, chiếm 2% doanh thu từ hoạt động du lịch của cả nước. 

Thời gian lưu trú của du khách bình quân là 2,1 ngày. Giai đoạn 2016-2019, lượt khách du lịch đến Đà Lạt – Lâm Đồng tăng đều mỗi năm với mức tăng trưởng bình quân là 8,9%; lượt khách qua lưu trú tăng bình quân 11,9%; khách quốc tế chiếm 10,1% tổng số khách qua lưu trú. Số lượng lao động trực tiếp phục vụ ngành Du lịch khoảng 13.000 lao động; trong đó, có 80% số lao động trực tiếp được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ. 

Giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên khách du lịch đến Lâm Đồng giảm mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của ngành Du lịch ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng. 

>>> Xem thêm: Xu hướng phát triển du lịch canh nông tại Lâm Đồng

Định hướng phát triển 3 cụm không gian Đam Rông gắn liền với du lịch xanh

Huyện Đam Rông cũng đã xác định những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Để thực hiện mục tiêu đã đặt ra, hiện huyện Đam Rông đã thống nhất chương trình hành động cụ thể cho nội dung này và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Thời gian tới, Đam Rông sẽ hoàn thiện công tác quy hoạch. Đó là cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, địa phương này cũng đã hướng tới việc xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch và tiến tới thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Để phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững, các ban lãnh đạo chức trách cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, mô hình phát triển kinh tế địa phương và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện quy hoạch các khu vực có tiềm năng về du lịch; xây dựng chính sách thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, thương hiệu, kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước đến đầu tư, phát triển thương hiệu, khai thác kinh doanh du lịch tại Đam Rông nói chung và 3 cụm xã  Đạ M’rông, Đạ Tông và Đạ Long nói riêng…

>>> Xem thêm: Lâm Đồng đẩy mạnh mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo như: Du lịch sinh thái gắn với tham quan, văn hóa (bao gồm văn hóa bản địa, kiến trúc đặc thù, du lịch tâm linh; văn hóa, văn nghệ đường phố,…); du lịch nghỉ dưỡng, giải trí; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch canh nông gắn với quảng bá, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP của địa phương nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch, sản phẩm đặc sản của địa phương…

Ngoài ra, các công tác khác tiếp tục được chú trọng: xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số hoạt động phát triển du lịch; Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch; Liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt và các hội nghề nghiệp khác trong phát triển dịch vụ du lịch…

Có thể nói, huyện Đam Rông đã có những chiến lược nhất định nhằm phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch thông qua việc cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý du lịch, đáp ứng về số lượng và chất lượng cho nhu cầu tham mưu phát triển du lịch chất lượng cao của huyện; đảm bảo tính năng động, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, thích nghi nhanh với môi trường làm việc. Tập trung mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, hướng dẫn viên du lịch,… kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm thực tế tại các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch, giúp người lao động có thể chủ động tự học mọi lúc, mọi nơi và tiết kiệm kinh phí; kịp thời nắm bắt, học hỏi xu hướng phát triển du lịch của các địa phương trong và ngoài tỉnh…

>>> Xem thêm: Xu hướng phát triển du lịch canh nông tại Lâm Đồng

Mục tiêu phát triển “du lịch chất lượng cao” tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025

Hiện tại, toàn tỉnh Lâm Đồng đang có mục tiêu: đến năm 2025 sẽ phát triển du lịch chất lượng cao cho các khu vực đã và đang thu hút nhiều khách du lịch và có nhiều tiềm năng trong tương lai. Cụ thể Lâm Đồng sẽ phát triển 3 cụm không gian du lịch, gồm: thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận trở thành đô thị du lịch, trung tâm du lịch của quốc gia và quốc tế; cụm du lịch thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, cụm du lịch các huyện phía Nam trở thành vệ tinh và phát triển các điểm dừng chân, các khu, điểm du lịch gắn với tuyến giao thông chiến lược: Cụm cảng hàng không Liên Khương, Quốc lộ 20, đường cao tốc Giầu Dây – Tân Phú – Bảo Lộc – Liên Khương, đường cao tốc Đà Lạt – Nha Trang, đường Trường Sơn Đông…

Điển hình, thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch chất lượng cao, hiện đại, đẳng cấp quốc tế; lượng khách du lịch đăng ký lưu trú tăng bình quân 9-10%/năm (đến năm 2030 tăng bình quân 11-12%/năm); trong đó, khách quốc tế chiếm từ 12-13% tổng lượng khách qua lưu trú (năm 2030 là 15%), với ngày lưu trú bình quân đạt từ 2,5 ngày trở lên (năm 2030 là 2,7 ngày). 

Thành phố đang tiếp tục phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cao cấp (đạt chuẩn 3-5 sao); phấn đấu đến năm 2025, số phòng đạt chuẩn cao cấp đạt khoảng 8.000 phòng, chiếm trên 25% trong tổng số phòng của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch (năm 2030 là 15 ngàn phòng, chiếm 35%). Hình thành và nhân rộng các mô hình khách sạn thông minh 4.0 đối với hệ thống các khách sạn cao cấp từ 4-5 sao trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thí điểm và đưa vào hoạt động 3-5 mô hình tham quan, mua sắm, giải trí về đêm tại thành phố Đà Lạt; 2 mô hình tham quan, mua sắm, giải trí về đêm tại thành phố Bảo Lộc, về huyện Lâm Hà, Đam Rông trong tương lai…

>>> Xem thêm: 5 Kinh nghiệm đầu tư đất nền nghỉ dưỡng Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngoài ta, các ban lãnh đạo cũng thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư và đưa vào khai thác các dự án đã chấp thuận đầu tư tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đầu tư và đưa vào khai thác 2 công trình trọng điểm: Khu Du lịch Đankia – Suối Vàng, Khu Du lịch hồ Đại Ninh. Hoàn thành quy hoạch, kêu gọi đầu tư và triển khai đầu tư 2 công trình trọng điểm: Khu Du lịch hồ Prenn và Khu Du lịch núi Sa Pung… 


Đa dạng hóa thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh gắn kết với các hoạt động du lịch. Ưu tiên phát triển 4 nhóm sản phẩm chủ lực: Du lịch sinh thái gắn với tham quan, văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch canh nông. 

Đa dạng hóa các nhóm sản phẩm hỗ trợ: Chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch tâm linh. Thu hút khoảng 15.000 lao động trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch; trong đó có 85% lao động trực tiếp thông qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ (năm 2030 là 20.000 lao động và tỷ lệ 90%). Xây dựng thương hiệu điểm đến “Lâm Đồng – an toàn, văn minh và thân thiện”… 

>>> Xem thêm: Xu hướng nghỉ dưỡng và đầu tư Ngôi nhà thứ hai

Trên là bài viết mà TCREAL nhìn thấy được những tiềm năng mới của Đam Rông trong tương lai và cơ hội để các nhà bất động sản có thể đầu tư mới cho sự phát triển này. Hy vọng thông tin bài viết sẽ giúp bạn đánh giá được ít nhiều về thị trường bất động sản tại Đam Rông, đặc biệt là tại 3 cụm xã Đạ M’rông, Đạ Tông và Đạ Long của huyện đang có vai trò trở thành không gian xanh và thấy rõ được những vấn đề hoặc cơ hội trong mô hình bất động sản du lịch sinh thái.

đam rông cách đà lạt bao nhiêu km

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *